image

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ (İSTAC)

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ (İSTAC)

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve haksız kazanç için ekonomik nedenlerle gıdalarda taklit ve tağşiş oldukça artış göstermiştir. Gıdalarda tağşiş genel olarak, “Ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması veya miktarının değiştirilmesi veya aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması; gıda maddesinin mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesi hali; bir şeye yabancı bir şey karıştırarak saflığını bozma; katıştırma” şeklinde tanımlanmaktadır. İstanbul Tahkim Merkezi Simülasyonu’nda süt ve süt ürünlerinin toptan satışını gerçekleştiren Şehsuvar Süt Ürünleri Anonim Şirketi, ülke genelinde şubeleri bulunan Asaf Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi ile bu ürünlerin aylık satışı hususunda bir sözleşme imzalamışlardır. Ancak bir yılın sonunda, söz konusu ürünlerin imalatını gerçekleştiren ve Şehsuvar Süt Ürünleri A.Ş.’ye bunları temin eden Tedaş Anonim Şirketi’nin tağşiş faaliyetlerinde bulunduğu ortaya çıkmış ve uyuşmazlık İstanbul Tahkim Merkezi’nin önüne getirilmiştir. Ticari işlere ilişkin sözleşmelerde kararlaştırılan faiz, ticari işletmenin devri gibi tartışmalı hususlar da tahkimin konusunu oluşturmaktadır.

Court information

  • Case

    Asaf Birleşik Mağazalar A.Ş. vs. Şehsuvar Süt Ürünleri A.Ş.

  • director

    -

  • Documents
  • ROP
  • Handbook