image

İŞ MAHKEMESİ

İŞ MAHKEMESİ

İş mahkemeleri, 7036 sayılı Kanunun 5.maddesi uyarınca işçiler ile işveren veya işveren vekilleri arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ve diğer kanunlarda iş mahkemelerinin görevli olduğu belirtilen uyuşmazlıklara ilişkin dava ve işlere, basit yargılama usulüne tabi olarak bakan mahkemelerdir. İşçi ile işveren arasındaki ilişkinin niteliği sebebiyle ortaya çıkan eşitsizliklerin, tarihi gelişim süreci içerisinde kendisini göstermesi ile kanun koyucular, özel hukukun temel ilkelerinden olan sözleşme serbestisinin uygulanmasına iş sözleşmeleri için sınırlar getirmiş ve işçinin kişiliğini ve temel haklarını güvence altına almaya çalışmıştır. Ancak bugün, değişen ve gelişen teknolojinin toplumun her alanı gibi iş ilişkilerinde de düzenleyici olması ile işçilerin özel hayatlarına yapılan müdahale artmıştır. İşverenlerin özellikle iş yerinde güvenliği sağlamak ve verimi ölçmek amacıyla çeşitli elektronik gözetleme yollarından yararlanmaları, işçilerin özel hayatlarının gizliliğini tehdit etmeye başlamış ve son zamanlarda gündemde olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin çalışmaların odak noktalarından biri olmuştur. Bu sene Justinianus Moot Courts’ta simüle edilecek olan İş Mahkemesi için kurgulanan davada katılımcılar, İş Mahkemesinin işleyişine yakından tanıklık etmekle birlikte; Paralı Tekstil A.Ş.ye ait bir fabrikada genel müdürün gizli kamera ile yaptığı gözetlemeler sonucunda işçi Ahmet Konar’ın iş sözleşmesinin feshinin geçerli olup olmadığını bir işe iade davası kapsamında tartışacaklardır. Simülasyon süresince katılımcılar, işverenin yönetim hakkının neleri kapsadığı, bu kapsamda elde edilen kişisel verilerin nasıl kullanılacağı, özel hayatın ihlalinin ne gibi hallerde mazur görülebileceği gibi doktrinde tartışmalı olan birçok konuya çözüm getirmeye ve işverenin gözetim yükümlülüğü ile işçinin özel hayatının gizliliği arasında bir denge kurmaya çalışarak davayı sonuçlandıracaklardır. Sizleri de bu davada aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Court information

  • Case

    Ahmet Konar Davası

  • director

    -

  • Documents
  • ROP
  • Handbook